سیستم ماراد لایو

جهت تست سیستم ماراد لایو از این قسمت استفاده کنید (منتظر نظرات و پیشنهادات شما هستیم)

ورود به ماراد لایو
بررسی تست های کنکور سراسری ۱۴۰۱ نوبت دی ماه
قیمت دوره

105000تومان

بدون امتیاز

تابع نمایی(معرفی و رسم)
رایگان

100امتیاز از 2 نفر

درس اول و دوم هشتم به همراه مرور 1
قیمت دوره

27000تومان

بدون امتیاز

0تا100 استوکیومتری
رایگان

بدون امتیاز

تدریس درس اول کتاب 1100 واژه
رایگان

بدون امتیاز

تدریس پودمان ( ۱ ) حسابداری اموال و انبار
قیمت دوره

100000تومان

100امتیاز از 2 نفر

دوره هوش راز قبولی ساعت 15:30
قیمت دوره

795000تومان

97امتیاز از 42 نفر

دوره هوش راز قبولی ساعت 13
قیمت دوره

795000تومان

95امتیاز از 43 نفر

ریاضی۱_ نوبت اول
قیمت دوره

53000تومان

100امتیاز از 7 نفر

بیشتر...