ماراد مرکز آموزش از راه دور
abbas_piryaee عباس پیریایی

abbas_piryaee

5امتیاز از 14 نفر

عباس پیریایی

مدرک کارشناسی عمران ( ساختمان) دانشجوی برتر دانشگاه علمی کاربردی مربی ( ساختمان)سازمان فنی و حرفه ای کشور مدرک پداگوژی سابقه تدریس حضوری و آنلاین گردآورنده و مولف کتاب های تخصصی ساختمان