به مناسبت تولد دو سالگی ماراد

هم اکنون می توانید از سیستم جدید وبینار ماراد استفاده کنید.

ورود به سیستم وبینار جدید

021-28428348

054-34115086

شماره های پشتیبانی

آدرس : زاهدان،پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان،کارخانه نو آوری، شرکت ماراد