ماراد مرکز آموزش از راه دور
tizhoosh.sho تیزهوش شو - محمد رضا قادری

tizhoosh.sho

4.6امتیاز از 3084 نفر

تیزهوش شو - محمد رضا قادری

آموزش هوش ( استعداد تحلیلی ) ششم ابتدایی، به صورت دوره های از قبل ضبط شده و وبینار - با مدیریت محمد رضا قادری رکورددار بیشترین تعداد قبولی آزمون تیزهوشان در سال 99 ، 1400 و 1401