ماراد مرکز آموزش از راه دور
hamideh.vahedi حمیده واحدی

hamideh.vahedi

4.25امتیاز از 7 نفر

حمیده واحدی

ریاضی ۲۰شو مدرس ریاضی در مدارس و دانشگاه ها مولف چندین کتاب کمک آموزشی استعداد درخشان کشوری۱۳۹۱ ۱۳۹۵جوان نخبه استان خراسان از موسسین آموزشگاه ریاضی دانش گستر ان