ماراد مرکز آموزش از راه دور
habib20hashemi حبیب هاشمی

4.75امتیاز از 40 نفر

حبیب هاشمی

فقط کافیه جدول ضرب بلد باشی با استفاده از نقشه ذهنی و تصویرسازی بهت کمک می کنم نمره ریاضی ت 20 شه نفر اول کشور در جشنواره الگوهای برتر تدریس دانشجوی دکتری ریاضی کاربردی 26 سال سابقه