Maraad ماراد مرکز آموزش از راه دور
habib20hashemi حبیب هاشمی

هنوز امتیازی ثبت نشده

حبیب هاشمی

لذت یادگیری با انیمیشن و تصویرسازی و داستان نفر اول کشور در جشنواره الگوهای برتر تدریس دبیر رسمی آموزش وپرورش دانشجوی دکتری ریاضی کاربردی سابقه تدریس: 26 سال