تدریس و حل کتاب ریاضی هشتم فصل ششم درس چهارم
  • 2

هنوز امتیازی ثبت نشده

تدریس و حل کتاب ریاضی هشتم فصل ششم درس چهارم

  • تعداد جلسات دوره : 3
  • نوع دوره : آفلاین
1
  • تدریس درس چهارم صفحات ۹۶ تا ۹۸

  • 20 دقیقه
2
  • حل تمرین صفحات ۹۹ و ۱۰۰

  • 8 دقیقه
3
  • تدریس همنهشتی مثلث های قائم الزاویه ۱

  • 2 دقیقه

توضیحات

درس چهارم 

تدریس و حل کتاب ریاضی هشتم فصل ششم درس چهارم
در بررسی هم نهشتی مثلث های قائم الزاویه به جز سه روش اصلی میتوان از دو روش برابری وتر و زاویه و یا برابری وتر و یک ضلع استفاده کرد که در این درس به طور کامل تدریس شده است
علاوه بر تدریس و حل کتاب صفحه به صفحه تمرین این بخش نیز تدریس و حل شده است

برای کامنت دادن باید وارد حساب کاربریتون بشین

کامنت های کاربران