تدریس و حل کتاب ریاضی هشتم فصل هفتم درس اول به همراه داستان
 • 1

هنوز امتیازی ثبت نشده

تدریس و حل کتاب ریاضی هشتم فصل هفتم درس اول به همراه داستان

 • تعداد جلسات دوره : 14
 • نوع دوره : آفلاین
1
 • حل فعالیت صفحه ۱۰۲ ریاضی هشتم

 • 7 دقیقه
2
 • حل فعالیت صفحه ۱۰۲ ریاضی هشتم

 • 6 دقیقه
3
 • حل فعالیت صفحه ۱۰۳ ریاضی هشتم

 • 5 دقیقه
4
 • تدریس و حل کتاب صفحه ۱۰۴

 • 6 دقیقه
5
 • حل تمرین صفحه ۱۰۴ و ۱۰۵

 • 10 دقیقه
6
 • مفهوم توان و تبدیل ضرب به توان

 • 5 دقیقه
7
 • محاسبه عبارت تواندار و بررسی توان زوج و فرد با پایه منفی

 • 3 دقیقه
8
 • اولویت بندی در محاسبه عبارات تواندار

 • 2 دقیقه
9
 • ادامه اولویت بندی در محاسبه عبارات تواندار

 • 2 دقیقه
10
 • قواعد توان و پایه ۰ و ۱

 • 2 دقیقه
11
 • تجزیه عدد به ضرب اعداد اول تواندار

 • 3 دقیقه
12
 • قوانین ضرب الداد تواندار

 • 3 دقیقه
13
 • ادامه تجزیه عدد به ضرب اعداد اول تواندار

 • 3 دقیقه
14
 • داستان فرار از زندان آموزش توان و جذر

 • 17 دقیقه

توضیحات

درس اول 

برای کامنت دادن باید وارد حساب کاربریتون بشین

کامنت های کاربران