تدریس و حل کتاب ریاضی هشتم فصل هفتم درس دوم با آزمون
 • 1

هنوز امتیازی ثبت نشده

تدریس و حل کتاب ریاضی هشتم فصل هفتم درس دوم با آزمون

 • تعداد جلسات دوره : 7
 • نوع دوره : آفلاین
1
 • تدریس و حل کتاب صفحه ۱۰۶ ریاضی هشتم

 • 6 دقیقه
2
 • تدریس و حل کتاب کار در کلاس صفحه ۱۰۷

 • 6 دقیقه
3
 • تدریس و حل کتاب فعالیت صفحه ۱۰۷ و ۱۰۸ ریاضی هشتم

 • 6 دقیقه
4
 • تدریس و حل کتاب کار در کلاس صفحه ۱۰۸

 • 4 دقیقه
5
 • حل تمرین صفحه ۱۰۸ و ۱۰۹

 • 18 دقیقه
6
 • پاسخ آزمونک ۱

 • 14 دقیقه
7
 • پاسخ آزمونک ۲

 • 10 دقیقه

توضیحات

دوم

برای کامنت دادن باید وارد حساب کاربریتون بشین

کامنت های کاربران