تدریس و حل کتاب ریاضی هشتم فصل هفتم درس سوم
 • 1

هنوز امتیازی ثبت نشده

تدریس و حل کتاب ریاضی هشتم فصل هفتم درس سوم

 • تعداد جلسات دوره : 7
 • نوع دوره : آفلاین
1
 • آموزش جذر تقریبی

 • 4 دقیقه
2
 • مفهوم ریشه یابی و تجزیه جذر

 • 3 دقیقه
3
 • مفهوم جذر و رادیکال یاداوری

 • 3 دقیقه
4
 • حل و تدریس کار در کلاس صفحه ۱۱۱ آموزش جذر تقریبی ریاضی هشتم

 • 15 دقیقه
5
 • حل تمرین ۱ صفحه ۱۱۲ ریاضی هشتم

 • 7 دقیقه
6
 • حل تمرین ۲ صفحه ۱۱۲ ریاضی هشتم

 • 4 دقیقه
7
 • حل تمرین صفحه ۱۱۳ تمرین ۳ و ۴ ریاضی هشتم

 • 7 دقیقه

توضیحات

سوم

برای کامنت دادن باید وارد حساب کاربریتون بشین

کامنت های کاربران