تدریس و حل کتاب ریاضی هشتم فصل هفتم درس چهارم
 • 1

هنوز امتیازی ثبت نشده

تدریس و حل کتاب ریاضی هشتم فصل هفتم درس چهارم

 • تعداد جلسات دوره : 10
 • نوع دوره : آفلاین
1
 • تدریس و حل کتاب صفحه ۱۱۴ فعالیت ریاضی هشتم

 • 14 دقیقه
2
 • حل و تدریس کتاب کار در کلاس صفحه ۱۱۵ ریاضی هشتم

 • 3 دقیقه
3
 • فعالیت صفحه ۱۱۵ ریاضی هشتم

 • 5 دقیقه
4
 • حل و تدریس کتاب کار در کلاس صفحه ۱۱۶ ریاضی هشتم

 • 5 دقیقه
5
 • حل و تدریس کتاب فعالیت صفحه ۱۱۶ ریاضی هشتم

 • 2 دقیقه
6
 • حل تمرین ۱ صفحه ۱۱۷ ریاضی هشتم

 • 1 دقیقه
7
 • حل تمرین صفحه ۱۱۷ ریاضی هشتم تمرین ۲ تا ۵

 • 5 دقیقه
8
 • حل تمرین صفحه ۱۱۷ ریاضی هشتم تمرین ۵ به بعد

 • 4 دقیقه
9
 • حل تمرین ترکیبی فصل هفتم ریاضی هشتم سوال ۱ و ۲

 • 6 دقیقه
10
 • حل تمرین ترکیبی فصل هفتم ریاضی هشتم تمرین ۳ تا ۶

 • 10 دقیقه

توضیحات

چهارم 

برای کامنت دادن باید وارد حساب کاربریتون بشین

کامنت های کاربران