تدریس و حل کتاب ریاضی هشتم فصل ششم درس سوم
 • 2

هنوز امتیازی ثبت نشده

تدریس و حل کتاب ریاضی هشتم فصل ششم درس سوم

 • تعداد جلسات دوره : 5
 • نوع دوره : آفلاین
1
 • تدریس همنهشتی مثلث ها ۱

 • 3 دقیقه
2
 • تدریس همنهشتی مثلث ها ۲

 • 4 دقیقه
3
 • تدریس همنهشتی مثلث ها ۳ حل مثال

 • 3 دقیقه
4
 • تدریس درس سوم صفحات ۹۲ تا ۹۴

 • 17 دقیقه
5
 • حل تمرین صفحه ۹۵

 • 7 دقیقه

توضیحات

درس سوم

تدریس و حل کتاب ریاضی هشتم فصل ششم درس سوم
میتوان همنهشتی مثلث ها را از سه راه اصلی بررسی کرد
برابری سه ضلع
برابری دو ضلع و زاویه بین
برابری دو زاویه و ضلع بین

دقت کنید که این درس بسیار مهم بوده و لازمه پایه های بالاتر میباشد به خصوص فصل سوم ریاضی نهم
علاوه بر تدریس و حل کتاب صفحه به صفحه تمرین این بخش نیز تدریس و حل شده است

برای کامنت دادن باید وارد حساب کاربریتون بشین

کامنت های کاربران