تدریس و حل کتاب ریاضی نهم فصل ششم درس سوم
 • 1

هنوز امتیازی ثبت نشده

تدریس و حل کتاب ریاضی نهم فصل ششم درس سوم

 • تعداد جلسات دوره : 8
 • نوع دوره : آفلاین
1
 • تدریس و حل کتاب ریاضی نهم صفحه ۱۰۸

 • 8 دقیقه
2
 • تدریس و حل کتاب صفحه ۱۰۹ ریاضی نهم

 • 5 دقیقه
3
 • تدریس و حل کتاب صفحه ۱۱۰ ریاضی نهم

 • 11 دقیقه
4
 • تدریس و حل کتاب صفحه ۱۱۰ ریاضی نهم

 • 7 دقیقه
5
 • حل کاردرکلاس صفحه ۱۱۲ ریاضی نهم

 • 3 دقیقه
6
 • حل تمرین ریاضی نهم فصل ششم تمرین یک و دو صفحه ۱۱۲

 • 5 دقیقه
7
 • حل تمرین ریاضی نهم فصل ششم تمرین ۳ و ۴ و ۵ صفحه ۱۱۲

 • 5 دقیقه
8
 • حل تمرین ریاضی نهم فصل ششم تمرین ۶ و ۷ صفحه ۱۱۲

 • 3 دقیقه

توضیحات

تدریس و حل کتاب ریاضی نهم فصل ششم درس سوم
حل دستگاه دو معادله دو مجهولی از مباحث مهم ریاضیات می باشد که در این بخش با سه روش رسم کردن روش حذفی روش جایگذاری بررسی می شود همچنین چندین مسئله در این بخش قرار دارد
علاوه بر تدریس و حل کتاب صفحه به صفحه تمرین این بخش نیز تدریس و حل شده است

برای کامنت دادن باید وارد حساب کاربریتون بشین

کامنت های کاربران