تدریس و حل کتاب ریاضی نهم فصل ششم درس دوم
 • 2

هنوز امتیازی ثبت نشده

تدریس و حل کتاب ریاضی نهم فصل ششم درس دوم

 • تعداد جلسات دوره : 11
 • نوع دوره : آفلاین
1
 • تدریس و حل کتاب ریاضی نهم فعالیت صفحه ۱۰۲

 • 9 دقیقه
2
 • تدریس و حل کتاب ریاضی نهم صفحه ۱۰۳ کاردرکلاس

 • 14 دقیقه
3
 • تدریس و حل کتاب ریاضی نهم صفحه ۱۰۳ فعالیت

 • 10 دقیقه
4
 • تدریس و حل کتاب ریاضی نهم صفحه ۱۰۴

 • 5 دقیقه
5
 • تدریس و حل کتاب صفحه ۱۰۵ ریاضی نهم

 • 6 دقیقه
6
 • تدریس و حل کتاب صفحه ۱۰۶ ریاضی نهم

 • 6 دقیقه
7
 • حل تمرین صفحه ۱۰۶ ریاضی نهم

 • 7 دقیقه
8
 • حل تمرین صفحه ۱۰۷ ریاضی نهم

 • 8 دقیقه
9
 • تکمیلی تدریس معادله دو خط عمود برهم

 • 2 دقیقه
10
 • رسم خط

 • 2 دقیقه
11
 • شیب خط

 • 2 دقیقه

توضیحات

درس دوم

تدریس و حل کتاب ریاضی نهم فصل ششم درس دوم
شیب و عرض از مبدا خط چگونه به دست می آید
چگونه با داشتن شیب و عرض از مبدا خط را رسم کنیم
و...
علاوه بر تدریس و حل کتاب صفحه به صفحه تمرین این بخش نیز تدریس و حل شده است

برای کامنت دادن باید وارد حساب کاربریتون بشین

کامنت های کاربران