تدریس و حل کتاب ریاضی نهم فصل ششم درس اول
 • 1

هنوز امتیازی ثبت نشده

تدریس و حل کتاب ریاضی نهم فصل ششم درس اول

 • تعداد جلسات دوره : 14
 • نوع دوره : آفلاین
1
 • حل و تدریس کتاب صفحه اول

 • 7 دقیقه
2
 • تدریس و حل کتاب صفحه ۹۷ کار در کلاس

 • 6 دقیقه
3
 • تدریس و حل کتاب فعالیت یک و دو صفحه ۹۷ و ۹۸

 • 5 دقیقه
4
 • تدریس و حل کتاب ادامه فعالیت صفحه ۹۸

 • 6 دقیقه
5
 • تدریس و حل کتاب کار در کلاس صفحه ۹۹

 • 5 دقیقه
6
 • تدریس و حل کتاب فعالیت صفحه ۹۹

 • 3 دقیقه
7
 • حل و تدریس کتاب کار در کلاس صفحه ۱۰۰ ریاضی نهم

 • 6 دقیقه
8
 • حل تمرین ۱ صفحه ۱۰۰ ریاضی نهم

 • 6 دقیقه
9
 • حل تمرین ریاضی نهم صفحه ۱۰۱

 • 10 دقیقه
10
 • تدریس رابطه نقاط روی خط

 • 5 دقیقه
11
 • تدریس یافتن معادله خط از روی رابطه

 • 3 دقیقه
12
 • تدریس رسم خط با داشتن معادله

 • 2 دقیقه
13
 • تدریس رسم خط با داشتن معادله خط ۲

 • 2 دقیقه
14
 • تدریس رسم خط با داشتن معادله خط۳

 • 2 دقیقه

توضیحات

صفحه به صفحه درس اول تدریس و حل شده است.

گام به گام با من همراه باشید

تدریس و حل کتاب ریاضی نهم فصل ششم درس اول
با مفهوم مختصات در پایه هفتم آشنا شدیم
در اینجا به معادله خط می پردازیم
سوالات زیادی در این بخش قرار دارد که به طور کامل تدریس می شود
چطور با داشتن معادله خط آن را رسم کنیم
بررسی اینکه آیا یک نقطه روی خط قرار دارد
با داشتن چند نقطه و پیدا کردن رابطه بین طول و عرض نقاط چگونه می توانیم معادله خط را بنویسیم
و....
علاوه بر تدریس و حل کتاب صفحه به صفحه تمرین این بخش نیز تدریس و حل شده است

برای کامنت دادن باید وارد حساب کاربریتون بشین

کامنت های کاربران