تدریس و حل کتاب ریاضی نهم فصل پنجم درس دوم
 • 1

هنوز امتیازی ثبت نشده

تدریس و حل کتاب ریاضی نهم فصل پنجم درس دوم

 • تعداد جلسات دوره : 8
 • نوع دوره : آفلاین
1
 • تدریس فصل پنجم اتحاد مزدوج

 • 1 دقیقه
2
 • تدریس فصل پنجم اتحاد یک جمله مشترک

 • 2 دقیقه
3
 • تدریس فصل پنجم اتحاد مربع 3 جمله ای

 • 1 دقیقه
4
 • جاهای خالی را به کمک اتحاد کامل کنید

 • 3 دقیقه
5
 • تدریس و حل کتاب صفحه ۸۶

 • 9 دقیقه
6
 • تدریس و حل کتاب صفحه ۸۷

 • 9 دقیقه
7
 • تدریس و حل کتاب صفحه ۸۸

 • 10 دقیقه
8
 • تدریس و حل کتاب صفحه ۸۹

 • 13 دقیقه

توضیحات

درس دوم

تدریس و حل کتاب ریاضی نهم فصل پنجم درس دوم
در این درس نیز با چند اتحاد دیگر از جمله اتحاد مزدوج آشنا می شوید و باید بتوانید به کمک اتحاد ها و  فاکتور گیری یک عبارت جبری را تجزیه کنید از درجه اهمیت بالایی برخوردار است
علاوه بر تدریس و حل کتاب صفحه به صفحه تمرین این بخش نیز تدریس و حل شده است

برای کامنت دادن باید وارد حساب کاربریتون بشین

کامنت های کاربران