تدریس و حل کتاب ریاضی نهم فصل پنجم درس اول
 • 1

هنوز امتیازی ثبت نشده

تدریس و حل کتاب ریاضی نهم فصل پنجم درس اول

 • تعداد جلسات دوره : 12
 • نوع دوره : آفلاین
1
 • فصل پنجم ریاضی نهم صفحه ۷۹ با پاسخ

 • 13 دقیقه
2
 • تدریس فصل پنجم عبارت های جبری

 • 27 دقیقه
3
 • تدریس فصل پنجم مفهوم اتحاد

 • 2 دقیقه
4
 • تدریس فصل پنجم اتحاد مربع دو جمله ای

 • 3 دقیقه
5
 • تدریس و حل کتاب نهم صفحه ۸۲

 • 11 دقیقه
6
 • تدریس و حل کتاب نهم صفحه ۸۴

 • 11 دقیقه
7
 • حل تمرین صفحه ۸۵ ریاضی نهم تمرین ۱

 • 5 دقیقه
8
 • حل تمرین صفحه ۸۵ ریاضی نهم تمرین ۲

 • 7 دقیقه
9
 • حل تمرین صفحه ۸۵ ریاضی نهم تمرین ۳

 • 3 دقیقه
10
 • حل تمرین صفحه ۸۵ ریاضی نهم تمرین ۴

 • 2 دقیقه
11
 • حل تمرین صفحه ۸۵ ریاضی نهم تمرین ۵

 • 7 دقیقه
12
 • حل تمرین صفحه ۸۵ ریاضی نهم تمرین ۶

 • 1 دقیقه

توضیحات

عبارت جبری و اتحاد

تدریس و حل کتاب ریاضی نهم فصل پنجم درس اول
با عبارت های جبری در پایه های هفتم و هشتم آشنا شدیم
در اینجا ابتدا عبارت های جبری یاد آوری شده و سپس مفاهیمی چون یک جمله ای و چند جمله ای و ضرب عبارت های جبری در هم و جمع و تفریق عبارت های جبری و درجه و استاندارد سازی به صورت نزولی
و از همه مهمتر اتحاد به خصوص اتحاد مربع دو جمله ای و... بررسی می شود
این فصل نیز از درجه اهمیت بالایی برخوردار است
علاوه بر تدریس و حل کتاب صفحه به صفحه تمرین این بخش نیز تدریس و حل شده است

برای کامنت دادن باید وارد حساب کاربریتون بشین

کامنت های کاربران