تدریس و حل کتاب ریاضی هشتم فصل چهارم درس سوم جبر و معادله
 • 3

هنوز امتیازی ثبت نشده

تدریس و حل کتاب ریاضی هشتم فصل چهارم درس سوم جبر و معادله

 • تعداد جلسات دوره : 4
 • نوع دوره : آفلاین
1
 • تدریس درس سوم ریاضی هشتم فصل چهارم

 • 31 دقیقه
2
 • تدریس مغلوب

 • 10 دقیقه
3
 • تدریس مبحث تجزیه

 • 26 دقیقه
4
 • تمرین صفحه ۶۳ ریاضی هشتم

 • 11 دقیقه

توضیحات

بخش سوم

تدریس و حل کتاب ریاضی هشتم فصل چهارم درس سوم
از مباحث بسیار مهم در عبارت های جبری که در پایه های بالاتر نیز استفاده می شود توانایی تبدیل به ضرب یا در واقع فاکتور گیری یک عبارت جبری می باشد
علاوه بر تدریس و حل کتاب صفحه به صفحه تمرین این بخش نیز تدریس و حل شده است

برای کامنت دادن باید وارد حساب کاربریتون بشین

کامنت های کاربران