تدریس و حل کتاب ریاضی هشتم فصل چهارم درس دوم  جبر و معادله
  • 2

هنوز امتیازی ثبت نشده

تدریس و حل کتاب ریاضی هشتم فصل چهارم درس دوم جبر و معادله

  • تعداد جلسات دوره : 2
  • نوع دوره : آفلاین
1
  • درس دوم ریاضی هشتم فصل ۴

  • 21 دقیقه
2
  • حل تمرین صفحه ۵۹

  • 12 دقیقه

توضیحات

درس دوم

تدریس و حل کتاب ریاضی هشتم فصل چهارم درس دوم
شما با مقدار دهی عبارت جبری در پایه هفتم آشنا شدید در اینجا نیز این مطلب ب با عبارت های توان دار جبری بررسی میشود
علاوه بر تدریس و حل کتاب صفحه به صفحه تمرین این بخش نیز تدریس و حل شده است

برای کامنت دادن باید وارد حساب کاربریتون بشین

کامنت های کاربران