تدریس و حل کتاب ریاضی هشتم فصل نهم
 • 3

هنوز امتیازی ثبت نشده

تدریس و حل کتاب ریاضی هشتم فصل نهم

 • تعداد جلسات دوره : 15
 • نوع دوره : آفلاین
1
 • حالات خط و دایره

 • 1 دقیقه
2
 • مساله مرکز بشقاب

 • 1 دقیقه
3
 • فعالیت صفحه ۱۴۷ وضعیت زاویه و دایره

 • 4 دقیقه
4
 • وضعیت خط و دایره

 • 1 دقیقه
5
 • صفحه ۱۴۶ فعالیت

 • 8 دقیقه
6
 • ادامه تدریس فصل ۹

 • 31 دقیقه
7
 • رفع اشکال دایره ها و زاویه ها

 • 12 دقیقه
8
 • تدریس فصل ۹

 • 9 دقیقه
9
 • حل تمرین پایان فصل

 • 12 دقیقه
10
 • تدریس و حل کتاب درس سوم

 • 10 دقیقه
11
 • حل تمرین صفحه ۱۴۵

 • 6 دقیقه
12
 • تدریس و حل کتاب درس دوم

 • 18 دقیقه
13
 • حل تمرین صفحه ۱۴۱

 • 5 دقیقه
14
 • تدریس و حل کتاب درس اول کامل

 • 15 دقیقه
15
 • فعالیت ۳ صفحه ۱۴۰

 • 1 دقیقه

توضیحات

هشتم

برای کامنت دادن باید وارد حساب کاربریتون بشین

کامنت های کاربران