تدریس و حل کتاب ریاضی هفتم فصل ۸ درس ۳
 • 2

هنوز امتیازی ثبت نشده

تدریس و حل کتاب ریاضی هفتم فصل ۸ درس ۳

 • تعداد جلسات دوره : 9
 • نوع دوره : آفلاین
1
 • تدریس آموزش مختصات و نقطه یابی و حل فعالیت صفحه ۱۰۴ ریاضی هفتم فصل هشتم

 • 15 دقیقه
2
 • تدریس مختصات بردار حل کاردرکلاس صفحه ۱۰۴ و فعالیت صفحه ۱۰۵ ریاضی هفتم فصل ۸

 • 7 دقیقه
3
 • حل و تدریس تمرین ۱ صفحه ۱۰۶ ریاضی هفتم فصل ۸

 • 3 دقیقه
4
 • حل و تدریس تمرین ۲ صفحه ۱۰۶ ریاضی هفتم فصل ۸

 • 6 دقیقه
5
 • تدریس قرینه یابی حل تمرین ۳ صفحه ۱۰۶

 • 8 دقیقه
6
 • حل تمرین ۴ صفحه ۱۰۶

 • 4 دقیقه
تدریس به دست آوردن مختصات بردار هایی که از مبدا شروع میشوند و بردارهایی که روی محور های مختصات قرار دارند یا موازی هستن
7
 • حل تمرین ۵ صفحه ۱۰۶ ریاضی هفتم

 • 4 دقیقه
تدریس بردار های متوالی
8
 • تشخیص ناحیه های دستگاه مختصات حل تمرین ۶ صفحه ۱۰۶

 • 1 دقیقه
9
 • سوال از مختصات به دست آوردن مجهول در جمع مختصاتی یک بردار

 • 3 دقیقه

توضیحات

درس ۳

برای کامنت دادن باید وارد حساب کاربریتون بشین

کامنت های کاربران