تدریس و حل کتاب ریاضی هفتم فصل ۸ درس ۱ و ۲
 • 1

هنوز امتیازی ثبت نشده

تدریس و حل کتاب ریاضی هفتم فصل ۸ درس ۱ و ۲

 • تعداد جلسات دوره : 6
 • نوع دوره : آفلاین
1
 • ریاضی هفتم صفحه ۹۸ فصل هشتم

 • 3 دقیقه
2
 • ریاضی هفتم فصل هشتم صفحه ۹۹

 • 3 دقیقه
3
 • ریاضی هفتم فصل هشتم صفحه ۱۰۰ تمرین

 • 4 دقیقه
4
 • تدریس و حل کتاب صفحه ۱۰۱ ریاضی هفتم فصل ۸

 • 7 دقیقه
5
 • تدریس و حل کتاب صفحه ۱۰۲ ریاضی هفتم فصل ۸

 • 6 دقیقه
6
 • حل تمرین صفحه ۱۰۳ ریاضی هفتم فصل ۸

 • 6 دقیقه

توضیحات

درس ۱ و ۲

برای کامنت دادن باید وارد حساب کاربریتون بشین

کامنت های کاربران