تدریس و حل کتاب ریاضی هفتم فصل هفتم درس دوم
 • 1

هنوز امتیازی ثبت نشده

تدریس و حل کتاب ریاضی هفتم فصل هفتم درس دوم

 • تعداد جلسات دوره : 7
 • نوع دوره : آفلاین
1
 • تدریس و حل کتاب صفحه ۸۷ ریاضی هفتم

 • 12 دقیقه
2
 • تدریس و حل کتاب صفحه ۸۸ ریاضی هفتم

 • 11 دقیقه
3
 • تدریس و حل کتاب صفحه ۸۸ ریاضی هفتم

 • 11 دقیقه
4
 • حل تمرین صفحه ۸۹ ریاضی هفتم

 • 14 دقیقه
5
 • محاسبه عبارت تواندار و بررسی توان زوج و فرد با پایه منفی

 • 3 دقیقه
6
 • اولویت بندی در محاسبه عبارات تواندار

 • 2 دقیقه
7
 • ادامه اولویت بندی در محاسبه عبارات توانساز

 • 1 دقیقه

توضیحات

درس دوم

برای کامنت دادن باید وارد حساب کاربریتون بشین

کامنت های کاربران