تدریس و حل کتاب ریاضی هفتم فصل هفتم درس سوم
 • 1

هنوز امتیازی ثبت نشده

تدریس و حل کتاب ریاضی هفتم فصل هفتم درس سوم

 • تعداد جلسات دوره : 7
 • نوع دوره : آفلاین
1
 • تدریس و حل کتاب صفحه ۹۰ ریاضی هفتم

 • 10 دقیقه
2
 • تدریس و حل کتاب صفحه ۹۱ ریاضی هفتم

 • 11 دقیقه
3
 • حل تمرین صفحه ۹۲ ریاضی هفتم

 • 20 دقیقه
4
 • قواعد توان و پایه ۰ و ۱

 • 1 دقیقه
5
 • تجزیه عدد به ضرب اعداد اول تواندار

 • 3 دقیقه
6
 • قوانین ضرب الداد تواندار

 • 3 دقیقه
7
 • ادامه

 • 2 دقیقه

توضیحات

سوم

برای کامنت دادن باید وارد حساب کاربریتون بشین

کامنت های کاربران