تدریس و حل کتاب ریاضی هفتم فصل ششم درس سوم
 • 2

هنوز امتیازی ثبت نشده

تدریس و حل کتاب ریاضی هفتم فصل ششم درس سوم

 • تعداد جلسات دوره : 5
 • نوع دوره : آفلاین
1
 • تدریس ریاضی هفتم فصل ششم صفحه ۷۶

 • 11 دقیقه
2
 • تدریس ریاضی هفتم فصل ششم صفحه ۷۷

 • 6 دقیقه
3
 • تمرین صفحه ۷۸

 • 16 دقیقه
4
 • تدریس مساحت کل

 • 2 دقیقه
5
 • تدریس مساحت کل استوانه حل سوال

 • 2 دقیقه

توضیحات

تدریس و حل کتاب ریاضی هفتم فصل ششم درس سوم

تا اینجا با محاسبه حجم های منشوری آشنا شدید حالا باید بیاموزیم چگونه مساحت اشکال منشوری را بیابیم
به مساحت دور تا دور حجم منشوری مساحت جانبی گفته می شود که برای محاسبه آن باید محیط قاعده را در ارتفاع ضرب کنیم
به مجموع مساحت جانبی و مساحت دو قاعده مساحت کل گفته می شود
در این درس به خوبی یاد می گیرید که چگونه مساحت ها را به دست آورید
همچنین حل تمرینات به صورت فیلم و توضیح موجود می باشد

برای کامنت دادن باید وارد حساب کاربریتون بشین

کامنت های کاربران