تدریس و حل کتاب ریاضی هشتم فصل پنجم درس اول
  • 1

هنوز امتیازی ثبت نشده

تدریس و حل کتاب ریاضی هشتم فصل پنجم درس اول

  • تعداد جلسات دوره : 3
  • نوع دوره : آفلاین
1
  • مبحث مختصات بخش اول

  • 13 دقیقه
2
  • ریاضمبحث مختصات بخش دوم

  • 13 دقیقه
3
  • ریاضی هشتم فصل پنجم درس اول

  • 28 دقیقه

توضیحات

تدریس و حل کتاب ریاضی هشتم

فصل پنجم بخش اول

تدریس و حل کتاب ریاضی هشتم فصل پنجم درس اول
با مبحث مختصات در پایه های قبل آشنا شده اید در اینجا به مبحث بردار می پردازیم و می خواهیم بردار ها را با هم جمع کنیم و یا در واقع برآیند برداری به دست آوریم در روش تصویری به دو روش مثلثی و متوازی الاضلاع خواهیم پرداخت همچنین تجزیه یک بردار بررسی می شود و به دست آوردن مجهول در جمع برداری نیز آموزش داده می شود
علاوه بر تدریس و حل کتاب صفحه به صفحه تمرین این بخش نیز تدریس و حل شده است

برای کامنت دادن باید وارد حساب کاربریتون بشین

کامنت های کاربران