تدریس و حل کتاب ریاضی هشتم فصل دوم
 • 28

هنوز امتیازی ثبت نشده

تدریس و حل کتاب ریاضی هشتم فصل دوم

 • تعداد جلسات دوره : 22
 • نوع دوره : آفلاین
1
 • مقدمه درس اول فصل دوم ریاضی هشتم اعداد طبیعی

 • 3 دقیقه
2
 • نگاهی به درس اول فصل دوم ریاضی هشتم

 • 3 دقیقه
3
 • بررسی اعداد اول و مرکب ریاضی هفتم و هشتم

 • 8 دقیقه
4
 • تدریس و حل صفحه ۲۰ فعالیت ریاضی هشتم فصل دوم

 • 3 دقیقه
5
 • صفحه ۲۰ فعالیت ۳ فصل دوم ریاضی هشتم تجزیه درختی

 • 3 دقیقه
6
 • صفحه ۲۱ کاردرکلاس فصل دوم ریاضی هشتم تشخیص اعداد مرکب

 • 3 دقیقه
7
 • پاسخ فعالیت ۱و۲ صفحه ۲۱ فصل دوم ریاضی هشتم

 • 4 دقیقه
8
 • آموزش ب م م بزرگترین مقسوم علیه مشترک ریاضی هفتم و هشتم

 • 4 دقیقه
9
 • آموزش ک م م کوچکترین مضرب مشترک ریاضی هفتم و هشتم

 • 23 دقیقه
10
 • صفحه ۲۲ کار در کلاس فصل دوم ریاضی هشتم

 • 3 دقیقه
11
 • اعداد متباین یا نسبت به هم اول چه ویژگی دارند ریاضی هشتم فعالیت صفحه ۲۲

 • 7 دقیقه
12
 • حل تمرین صفحه ۲۳ فصل دوم ریاضی هشتم

 • 10 دقیقه
13
 • آموزش الگوریتم غربال ۱ تا ۱۲۰ ریاضی هشتم

 • 9 دقیقه
14
 • الگوریتم غربال ۱ تا ۵۰ فعالیت صفحه ۲۴ فصل دوم ریاضی هشتم

 • 7 دقیقه
15
 • سوالات الگوریتم غربال ۱ تا ۱۰۰ فصل دوم ریاضی هشتم

 • 6 دقیقه
16
 • صفحه ۲۴ فصل دوم ریاضی هشتم

 • 8 دقیقه
17
 • تدریس و حل صفحه ۲۶ فصل دوم ریاضی هشتم

 • 7 دقیقه
18
 • اعداد اول ۴۵ تا ۶۵ را به کمک الگوریتم غربال بیابید فصل دوم ریاضی هشتم

 • 5 دقیقه
19
 • صفحه ۲۶ کاردرکلاس فصل دوم ریاضی هشتم بررسی اول یا مرکب بودن یک عدد

 • 8 دقیقه
20
 • صفحه ۲۶ فعالیت بررسی اول یا مرکب بودن یک عدد فصل دوم ریاضی هشتم

 • 3 دقیقه
21
 • حل تمرین صفحه ۲۷ فصل دوم ریاضی هشتم

 • 10 دقیقه
22
 • حل تمرین ترکیبی صفحه ۲۸ فصل دوم ریاضی هشتم

 • 5 دقیقه

توضیحات

✏️ تدریس و حل کتاب ریاضی هشتم {فصل دوم}

 

 

 

ریاضی هشتم

 

 

 

 

✔️ در این دوره به موارد زیر پرداخته میشود :

 

 

 • ✔️مقدمه درس اول فصل دوم ریاضی هشتم اعداد طبیعی

 • ✔️نگاهی به درس اول فصل دوم ریاضی هشتم

 • ✔️بررسی اعداد اول و مرکب ریاضی هفتم و هشتم

 • ✔️تدریس و حل صفحه ۲۰ فعالیت ریاضی هشتم فصل دوم

 • ✔️صفحه ۲۰ فعالیت ۳ فصل دوم ریاضی هشتم تجزیه درختی

 • ✔️صفحه ۲۱ کاردرکلاس فصل دوم ریاضی هشتم تشخیص اعداد مرکب

 • ✔️پاسخ فعالیت ۱و۲ صفحه ۲۱ فصل دوم ریاضی هشتم

 • ✔️آموزش ب م م بزرگترین مقسوم علیه مشترک ریاضی هفتم و هشتم

 • ✔️آموزش ک م م کوچکترین مضرب مشترک ریاضی هفتم و هشتم

 • ✔️صفحه ۲۲ کار در کلاس فصل دوم ریاضی هشتم

 • ✔️اعداد متباین یا نسبت به هم اول چه ویژگی دارند ریاضی هشتم فعالیت صفحه ۲۲

 • ✔️حل تمرین صفحه ۲۳ فصل دوم ریاضی هشتم

 • ✔️آموزش الگوریتم غربال ۱ تا ۱۲۰ ریاضی هشتم

 • ✔️الگوریتم غربال ۱ تا ۵۰ فعالیت صفحه ۲۴ فصل دوم ریاضی هشتم

 • ✔️سوالات الگوریتم غربال ۱ تا ۱۰۰ فصل دوم ریاضی هشتم

 • ✔️صفحه ۲۴ فصل دوم ریاضی هشتم

 • ✔️تدریس و حل صفحه ۲۶ فصل دوم ریاضی هشتم

 • ✔️اعداد اول ۴۵ تا ۶۵ را به کمک الگوریتم غربال بیابید فصل دوم ریاضی هشتم

 • ✔️صفحه ۲۶ کاردرکلاس فصل دوم ریاضی هشتم بررسی اول یا مرکب بودن یک عدد

 • ✔️صفحه ۲۶ فعالیت بررسی اول یا مرکب بودن یک عدد فصل دوم ریاضی هشتم

 • ✔️حل تمرین صفحه ۲۷ فصل دوم ریاضی هشتم

 • ✔️حل تمرین ترکیبی صفحه ۲۸ فصل دوم ریاضی هشتم

 

 

 

 

فصل دوم ریاضی هشتم

 

 

 

✔️ مدرس دوره : 

 

سرکار خانم حمیده واحدی مدرس ریاضی با سابقه بیش از  10سال تدریس در مدارس، دانشگاه ها و آموزشگاه ها

مولف کتاب های کمک آموزشی، آموزش ریاضی هفتم با شعر و داستان، کتاب همراه ریاضی هفتم، عبارت های گویا ریاضی نهم

استعداد درخشان کشوری در سال 91 ، جوان نخبه در سال 95 ، عضو هیئت موسس آموزشگاه تخصصی دانش گستران

 

 

✔️ توضیحات بیشتر :

 

⚪️ این دوره به صورت آفلاین می باشد .

🟢 در 22 جلسه

🟠در قالب 22 اپیزود

🔵با هزینه 53000 تومان

 

 

تدریس و حل کتاب ریاضی هشتم فصل سوم

برای کامنت دادن باید وارد حساب کاربریتون بشین

کامنت های کاربران