ماراد مرکز آموزش از راه دور

تدریس و حل کتاب ریاضی دهم رشته تجربی و ریاضی فصل اول

در این دوره به تدریس فصل اول ریاضی پایه دهم رشته تجربی و ریاضی و همچنین حل نمونه سوالات کتاب می پردازیم.
امتیاز دوره
هنوز امتیاز ندارد
 • بیش از 1 سال تدریس در ماراد
 • متوسطه دوم
 • 37 اپیزود
 • 3 ساعت و 19 دقیقه
تدریس و حل کتاب ریاضی دهم رشته تجربی و ریاضی فصل اول

در این دوره چه چیز هایی می آموزید؟

اپیزودها

اپیزود 1 مجموعه چیست؟ یادآوری نهم فصل اول ریاضی دهم تجربی
4 دقیقه

اپیزود 2 روش های نمایش مجموعه ها. یادآوری نهم فصل اول ریاضی دهم تجربی
4 دقیقه

اپیزود 3 زیر مجموعه چیست؟ یادآوری نهم فصل اول ریاضی دهم تجربی
4 دقیقه

اپیزود 4 مجموعه جهانی کدامند؟ یادآوری نهم فصل اول ریاضی دهم تجربی
2 دقیقه

اپیزود 5 نمایش اعداد گویا و گنگ روی محور یادآوری نهم فصل اول ریاضی دهم تجربی
2 دقیقه

اپیزود 6 مثال از عضویت در مجموعه ها و نمایش اعداد روی محور
1 دقیقه

اپیزود 7 ریاضی ۱ دهم ریاضی و تجربی فصل ۱ بازه ها حمیده واحدی
9 دقیقه

اپیزود 8 ریاضی ۱ دهم ریاضی و تجربی فصل ۱ اجتماع اشتراک و تفاضل بازه ها حمیده واحدی
11 دقیقه

اپیزود 9 پاسخ کاردرکلاس صفحه ۵ بازه ها ریاضی ۱ دهم ریاضی و تجربی
9 دقیقه

اپیزود 10 مجموعه های متناهی و نامتناهی ریاضی ۱ دهم ریاضی و تجربی
8 دقیقه

اپیزود 11 پاسخ کاردرکلاس صفحه ۶ بخش اول ریاضی ۱ دهم ریاضی و تجربی
4 دقیقه

اپیزود 12 پاسخ کاردرکلاس صفحه ۶ بخش دوم ریاضی ۱ دهم ریاضی و تجربی
2 دقیقه

اپیزود 13 حل فعالیت صفحه ۷ مجموعه های متناهی و نامتناهی ریاضی ۱ دهم ریاضی و تجربی
1 دقیقه

اپیزود 14 حل تمرین صفحه ۷ مجموعه ها. ریاضی ۱ دهم ریاضی و تجربی
9 دقیقه

اپیزود 15 دو مجموعه جدا از هم دو مجموعه هم ارز چند نکته در مورد متمم
8 دقیقه

اپیزود 16 چند نکته از متمم مجموعه ریاضی ۱ دهم ریاضی و تجربی
7 دقیقه

اپیزود 17 مجموعه مرجع چیست؟ ریاضی ۱ دهم ریاضی و تجربی فصل اول
4 دقیقه

اپیزود 18 متمم یک مجموعه چگونه بدست می آید؟ریاضی ۱ دهم ریاضی و تجربی
6 دقیقه

اپیزود 19 دنباله چیست؟ ریاضی ۱ دهم ریاضی و تجربی فصل اول
8 دقیقه

اپیزود 20 به چه دنباله ای خطی می گوییم؟ ریاضی ۱ دهم ریاضی و تجربی فصل اول
9 دقیقه

اپیزود 21 الگو غیر خطی چیست؟ ریاضی ۱ دهم ریاضی و تجربی
7 دقیقه

اپیزود 22 الگوهای خطی و غیر خطی چه تفاوتی دارند؟ ریاضی ۱ دهم ریاضی و تجربی
3 دقیقه

اپیزود 23 دنباله های متناهی و نامتناهی.مربعی . مثلثی . بازگشتی. فیبوناچی
7 دقیقه

اپیزود 24 دنباله ثابت دنباله اکیدا صعودی یا نزولی . مجموع و حاصل ضرب دنباله ها
3 دقیقه

اپیزود 25 دو مثال از دنباله غیرخطی و استفاده از الگوهای مثلثی و مربعی و یافتن شماره جمله
4 دقیقه

اپیزود 26 به چه دنباله ای حسابی می گوییم؟ ریاضی ۱ دهم ریاضی و تجربی
7 دقیقه

اپیزود 27 چگونه واسطه حسابی به دست می آید؟ ریاضی ۱ دهم ریاضی و تجربی
3 دقیقه

اپیزود 28 مجموع جملات دنباله هندسی چگونه به دست می‌آید؟
1 دقیقه

اپیزود 29 با داشتن دو جمله غیر متوالی در دنباله هندسی چگونه قدرنسبت بیابیم؟
7 دقیقه

اپیزود 30 واسطه هندسی چیست و چگونه به دست می‌آید؟
7 دقیقه

اپیزود 31 مثال هایی از دنباله هندسی
10 دقیقه

اپیزود 32 مجموع جملات دنباله حسابی چگونه به دست می‌آید؟
3 دقیقه

اپیزود 33 مثال از دنباله حسابی در مثلث
3 دقیقه

اپیزود 34 قانون اندیس ها در دنباله حسابی چیست؟
2 دقیقه

اپیزود 35 چگونه بین دو جمله در دنباله حسابی چندین واسطه حسابی بیابیم؟
8 دقیقه

اپیزود 36 مثال های نکته دار از دنباله حسابی
9 دقیقه

اپیزود 37 اگر دو جمله دنباله حسابی را داشته باشیم چگونه قدرنسبت را بیابیم؟
3 دقیقه

توضیحات دوره

در تدریس و حل کتاب ریاضی پایه دهم، به ویژه رشته تجربی و ریاضی، مهم است که شما دانش آموزان گرامی مراحل تدریس را به دقت دنبال کنید و به خودتان فرصت‌ کافی برای حل تمرین‌ها و مسائل را دهید.

هدف از این دوره، تدریس فصل اول و حل مطالب کتاب ریاضی پایه دهم، به دانش‌آموزان رشته تجربی و ریاضی است.

این دوره مفاهیم اساسی این فصل را به طور واضح و جذاب به دانش‌آموزان ارائه می دهد.

 

 

✅ محتوای دوره تدریس و حل کتاب ریاضی دهم رشته تجربی و ریاضی فصل اول:

 

 

⦿ مجموعه چیست؟

⦿ روش های نمایش مجموعه ها

⦿ زیر مجموعه چیست؟

⦿ مجموعه های جهانی کدام اند؟

⦿ نمایش اعداد گویا و گنگ روی محور 

⦿ مثال از عضویت در مجموعه ها و نمایش اعداد روی محور

⦿ بازه ها

⦿ اجتماع اشتراک و تفاضل بازه ها

⦿ مجموعه های متناهی و نامتناهی

⦿ دو مجموعه جدا از هم

⦿ دو مجموعه هم ارز

⦿ چند نکته در مورد متمم

⦿ چند نکته از متمم مجموعه

⦿ مجموعه مرجع چیست؟

⦿ متمم یک مجموعه چگونه بدست می آید؟

⦿ دنباله چیست؟

⦿ به چه دنباله ای خطی می گوییم؟ 

⦿ الگو غیر خطی چیست؟

⦿ الگوهای خطی و غیر خطی چه تفاوتی دارند؟

⦿ دنباله های متناهی و نامتناهی، مربعی، مثلثی، بازگشتی و فیبوناچی

⦿ دنباله ثابت دنباله اکیدا صعودی یا نزولی

⦿ مجموع و حاصل ضرب دنباله ها

⦿ دو مثال از دنباله غیرخطی

⦿ استفاده از الگوهای مثلثی و مربعی

⦿ یافتن شماره جمله

⦿ به چه دنباله ای حسابی می گوییم؟

⦿ چگونه واسطه حسابی به دست می آید؟

⦿ مجموع جملات دنباله هندسی چگونه به دست می‌ آید؟

⦿ با داشتن دو جمله غیر متوالی در دنباله هندسی چگونه قدرنسبت بیابیم؟

⦿ واسطه هندسی چیست و چگونه به دست می‌ آید؟

⦿ مثال هایی از دنباله هندسی

⦿ مجموع جملات دنباله حسابی چگونه به دست می‌آید؟

⦿ مثال از دنباله حسابی در مثلث

⦿ قانون اندیس ها در دنباله حسابی چیست؟

⦿ چگونه بین دو جمله در دنباله حسابی چندین واسطه حسابی بیابیم؟

⦿ مثال هایی نکته دار از دنباله حسابی

⦿ اگر دو جمله دنباله حسابی را داشته باشیم چگونه قدرنسبت را بیابیم؟

⦿ حل کاردرکلاس و فعالیت های کتاب

 

 

✅ مراحل دوره تدریس فصل اول ریاضی پایه دهم:

 

 

⦿ معرفی فصل

⦿ توضیح مفهوم‌های اولیه

⦿ مثال‌ها و تمرین‌ها

⦿ برگزاری نکات تکمیلی

⦿ حل کتاب

⦿ مثال اضافی

⦿ تعامل با دانش‌آموزان

⦿ خلاصه و ارزیابی


 

✅ رزومه مدرس دوره:


 

⦿ سرکار خانم حمیده واحدی

 

کارشناس ارشد ریاضی کاربردی استعداد درخشان کشوری 1391

مولف 3 کتاب: ریاضی همراه هفتم، آموزش ریاضی هفتم با شعر و داستان، عبارت گویا ریاضی نهم

همکاری در مجموعه DVD های آموزشی شهاب پایه ششم و نهم آمادگی تیزهوشان

بیش از 10 سال سابقه تدریس در مدارس، دانشگاه ها وآموزشگاه ها

عضو هیئت موسس، موسسه تخصصی ریاضی دانش گستران

جوان نمونه استانی 1395 خراسان شمالی

دبیر نمونه در تدریس مجازی 1399 رودهن تهران

 

⚫ همچنین شما می توانید از دوره تدریس و حل کتاب ریاضی دهم انسانی فصل اول نیز، استفاده کنید.

 

دانشجویان دیگر خریده اند

فیزیک دهم، فصل سوم ،قسمت سوم
فیزیک دهم، فصل سوم ،قسمت سوم
 • 1 اپیزود
 • 17 دقیقه
امتیاز دوره ( 1 نفر)
5 از 5
رایگان
تــومـان
مشاهده دوره
عربی پایه دهم
عربی پایه دهم
امتیاز دوره
هنوز امتیاز ندارد
رایگان
تــومـان
مشاهده دوره
فیزیک پایه دهم..فصل سوم .قسمت چهارم
فیزیک پایه دهم..فصل سوم .قسمت چهارم
 • 1 اپیزود
 • 16 دقیقه
امتیاز دوره
هنوز امتیاز ندارد
رایگان
تــومـان
مشاهده دوره
شیمی دهم نکات کاوش کنید ص ۸۹ شیمی دهم
شیمی دهم نکات کاوش کنید ص ۸۹ شیمی دهم
 • 1 اپیزود
 • 13 دقیقه
 • سطح متوسط
امتیاز دوره
هنوز امتیاز ندارد
رایگان
تــومـان
مشاهده دوره
درس سوم زبان دهم
درس سوم زبان دهم
 • 8 اپیزود
 • 44 دقیقه
 • سطح متوسط
امتیاز دوره
هنوز امتیاز ندارد
84,000
تــومـان
مشاهده دوره
شیمی دبیرستان و کنکور
شیمی دبیرستان و کنکور
 • 1 اپیزود
 • 20 دقیقه
 • سطح متوسط
امتیاز دوره
هنوز امتیاز ندارد
رایگان
تــومـان
مشاهده دوره

استاد دوره

امتیاز 4.25 ( 7 رای)
41 امتیاز و کامنت
315 دانشجو
59 دوره آموزشی

ریاضی ۲۰شو مدرس ریاضی در مدارس و دانشگاه ها مولف چندین کتاب کمک آموزشی استعداد درخشان کشوری۱۳۹۱ ۱۳۹۵جوان نخبه استان خراسان از موسسین آموزشگاه ریاضی دانش گستر ان

دوره های بیشتر از استاد حمیده واحدی

برای کامنت دادن باید وارد حساب کاربریتون بشین

کامنت ها

74,000 تومان
 • 37 جلسه در مجموع 3 ساعت و 19 دقیقه
 • 0 دانشجو
 • دسترسی مادام العمر به دوره
 • قابل استفاده روی تلفن همراه و رایانه
 • گواهینامه پایان دوره ماراد
امتیاز دوره
هنوز امتیاز ندارد
شرکت در دوره
ضمانت بازگشت وجه
درگاه پرداخت ایمن
پشتیبانی 24 ساعته
تضمین کیفیت