ماراد مرکز آموزش از راه دور
farnaz_karbasi فرناز کرباسی

farnaz_karbasi

هنوز امتیازی ثبت نشده

فرناز کرباسی

دانش آموخته کارشناسی ارشد از دانشگاه اصفهان معلم پایه های چهارم٬ پنجم و ششم دبستان دارای مدرک توانایی تدریس از جهاد علامه طباطبایی و انستیتو پاستور شمال