alinagheli علی ناقلی

هنوز امتیازی ثبت نشده

علی ناقلی

علی ناقلی هستم، کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی با بیش از 15 سال سابقه تدریس و آموزش زبان انگلیسی و برگزار کننده دوره های حرفه ای و بین المللی آموزش مدرسان (TTC) و TOEFL و IELTS

صفحه ۶۹ زبان نهم
حذف شده

صفحه ۶۹ زبان نهم

رایگان

امتیازی ثبت نشده

صفحه 12 هشتم
حذف شده

صفحه 12 هشتم

رایگان

امتیازی ثبت نشده

صفحه 8 هفتم
حذف شده

صفحه 8 هفتم

رایگان

امتیازی ثبت نشده

زبان انگلیسی متوسطه اول
حذف شده

زبان انگلیسی متوسطه اول

رایگان

امتیازی ثبت نشده

درس ششم زبان انگلیسی پایه نهم
قیمت دوره

27,000تومان

امتیازی ثبت نشده

درس پنجم زبان انگلیسی پایه نهم
قیمت دوره

27,000تومان

امتیازی ثبت نشده

درس چهارم زبان انگلیسی پایه نهم
قیمت دوره

27,000تومان

امتیازی ثبت نشده

درس سوم زبان انگلیسی پایه نهم
قیمت دوره

27,000تومان

امتیازی ثبت نشده

درس دوم زبان انگلیسی پایه نهم
قیمت دوره

27,000تومان

امتیازی ثبت نشده

درس اول زبان انگلیسی پایه نهم
قیمت دوره

27,000تومان

امتیازی ثبت نشده

درس هفتم هشتم
قیمت دوره

27,000تومان

امتیازی ثبت نشده

درس ششم هشتم
قیمت دوره

27,000تومان

امتیازی ثبت نشده

درس پنجم زبان انگلیسی پایه هشتم
قیمت دوره

27,000تومان

امتیازی ثبت نشده

درس چهارم هشتم
قیمت دوره

27,000تومان

امتیازی ثبت نشده

درس چهارم هشتم
حذف شده

درس چهارم هشتم

قیمت دوره

27,000تومان

امتیازی ثبت نشده

درس سوم هشتم
قیمت دوره

27,000تومان

امتیازی ثبت نشده

درس اول و دوم هشتم به همراه مرور 1
قیمت دوره

27,000تومان

امتیازی ثبت نشده

درس هشتم زبان انگلیسی پایه هفتم
قیمت دوره

27,000تومان

امتیازی ثبت نشده

درس هفتم زبان انگلیسی پایه هفتم
قیمت دوره

53,000تومان

امتیازی ثبت نشده

درس ششم زبان انگلیسی پایه هفتم
قیمت دوره

53,000تومان

امتیازی ثبت نشده

درس پنجم زبان انگلیسی پایه هفتم
قیمت دوره

53,000تومان

امتیازی ثبت نشده

درس چهارم زبان انگلیسی پایه هفتم
قیمت دوره

22,000تومان

امتیازی ثبت نشده

درس سوم زبان انگلیسی پایه هفتم
قیمت دوره

22,000تومان

امتیازی ثبت نشده

درس دوم زبان انگلیسی پایه هفتم
قیمت دوره

22,000تومان

امتیازی ثبت نشده

درس اول زبان انگلیسی پایه هفتم
قیمت دوره

53,000تومان

امتیازی ثبت نشده

لغات پایانی هفتم
حذف شده

لغات پایانی هفتم

رایگان

امتیازی ثبت نشده

آموزش درس اول زبان انگلیسی پایه نهم
قیمت دوره

65,000تومان

امتیازی ثبت نشده

درس اول زبان انگلیسی پایه هفتم
قیمت دوره

23,000تومان

امتیازی ثبت نشده

آموزش زبان انگلیسی پایه نهم
رایگان

امتیازی ثبت نشده

آموزش زبان انگلیسی پایه هشتم
رایگان

امتیازی ثبت نشده

مقدمه زبان انگلیسی هفتم
رایگان

امتیازی ثبت نشده