ماراد مرکز آموزش از راه دور
ali__sadeghi علی صادقی

ali__sadeghi

هنوز امتیازی ثبت نشده

علی صادقی

تدریس ادبیات عربی به مدت بیست سال شامل صرف و نحو و منطق و بلاغت و تجزیه و ترکیب و داشتن مدر ک کارشناسی ارشد .کلام و عقائد و تدریس عقائد