ماراد مرکز آموزش از راه دور

ریاضی یازدهم تجربی (فصل1 درس1)

در این دوره به تدریس درس اول ریاضی یازدهم تجربی فصل اول می پردازیم.
امتیاز دوره
هنوز امتیاز ندارد
 • بیش از 6 ماه تدریس در ماراد
 • متوسطه دوم
 • 35 اپیزود
 • 1 ساعت و 35 دقیقه
 • سطح متوسط
ریاضی یازدهم تجربی (فصل1 درس1)

در این دوره چه چیز هایی می آموزید؟

تماشای آنلاین ویدئو دمو (معرفی دوره)

اپیزودها

اپیزود 1 سوال 1
2 دقیقه

نوشتن معادله خط

اپیزود 2 درسنامه 1: یادآوری معادله خط
4 دقیقه

یادآوری مطالب مربوط به معادله خط از سال‌های گذشته شامل: تعریف، شیب خط، معادله خط، ...

اپیزود 3 سوال 2
3 دقیقه

کنکور انسانی 1401 معادله خط و شیب و ...

اپیزود 4 سوال 3
6 دقیقه

حل کاردرکلاس 2 صفحه 2 کتاب درسی رسم نمودار خط

اپیزود 5 درسنامه 2 (وضعیت دو خط نسبت به هم)
3 دقیقه

بررسی وضعیت هایی که دو خط نسبت به هم در صفحه می‌توانند داشته باشن. شرط موازی و عمود بودن دو خط

اپیزود 6 📗 سوال 5 (کاردرکلاس2 صفحه4)
2 دقیقه

سوال پارامتری مربوط به موازی و عمود

اپیزود 7 📗 سوال 4 (کاردرکلاس1 صفحه4)
5 دقیقه

تعیین وضعیت دو خط

اپیزود 8 📗 سوال 6
4 دقیقه

📙 هندسه تحلیلی نوشتن معادله خط در حالت موازی و عمود

اپیزود 9 📘 درسنامه 3 (مختصات نقطه وسط پاره‌خط)
1 دقیقه

📙 هندسه تحلیلی محاسبه مختصات نقطه وسط پاره خط با داشتن مختصات ابتدا و انتها

اپیزود 10 📗 سوال 8 (کاردرکلاس2 صفحه7)
3 دقیقه

📙 هندسه تحلیلی محاسبه نقطه وسط محاسبه قرینه نقطه

اپیزود 11 📗 سوال 10 (تمرین6 صفحه9)
1 دقیقه

📙 هندسه تحلیلی حل مسئله میله پرچم به کمک رابطه راس چهارم

اپیزود 12 📗 سوال 7 (کاردرکلاس3 صفحه4)
7 دقیقه

محاسبه راس چهارم مربع و ...

اپیزود 13 📗 سوال 11
2 دقیقه

📙 هندسه تحلیلی 📝 سوال پارامتری راس چهارم متوازی الاضلاع

اپیزود 14 📗 سوال 9 (تمرین5 صفحه9)
3 دقیقه

📙 هندسه تحلیلی محاسبه محتصات راس چهارم مستطیل و ارائه فرمول

اپیزود 15 📗 سوال 12
2 دقیقه

📙 هندسه تحلیلی 📝سوال پارامتری مربوط به مختصات نقطه وسط پاره خط

اپیزود 16 📗 سوال 13
2 دقیقه

📙 هندسه تحلیلی 📝نوشتن معادله میانه مثلث

اپیزود 17 📗 سوال 14
3 دقیقه

📙 هندسه تحلیلی 📝 نوشتن معادله عمودمنصف مثلث

اپیزود 18 📘 درسنامه 4 (فاصله دو نقطه)
2 دقیقه

📙 هندسه تحلیلی 📝محاسبه طول پاره‌خط 📝محاسبه فاصله دو نقطه

اپیزود 19 📗 سوال 15 (کاردرکلاس1 صفحه6)
4 دقیقه

📙 هندسه تحلیلی 📝حل کار در کلاس 1 صفحه 6 📝محاسبه طول ضلع مثلث 📝تعیین نوع مثلث

اپیزود 20 📗 سوال 16
1 دقیقه

📙 هندسه تحلیلی 📝محاسبه شعاع و قطر دایره 📝محاسبه مساحت دایره

اپیزود 21 📗 سوال 18 (تمرین2 صفحه9)
1 دقیقه

📙 هندسه تحلیلی 📝 محاسبه فاصله دو نقطه 📝 حل تمرین 2 صفحه 9

اپیزود 22 📗 سوال 17 (کاردرکلاس1 صفحه7)
4 دقیقه

📙 هندسه تحلیلی 📝محاسبه مختصات نقطه وسط 📝محاسبه طول میانه 📝محاسبه معادله میانه 📝حل کار در کلاس 1 صفحه 7

اپیزود 23 📗 سوال 19 (تمرین3 صفحه9)
2 دقیقه

📙 هندسه تحلیلی 📝 تعیین نوع مثلث 📝 حل تمرین 3 صفحه 9

اپیزود 24 📗 سوال 20 (تمرین4 صفحه9)
3 دقیقه

📙 هندسه تحلیلی 📝 محاسبه شعاع و مرکز دایره 📝 حل تمرین 4 صفحه 9

اپیزود 25 📗 سوال 23 (کاردرکلاس2 صفحه9)
1 دقیقه

📙 هندسه تحلیلی 📝محاسبه شعاع دایره 📝 حل کار در کلاس 2 صفحه 9

اپیزود 26 📗 سوال 21
2 دقیقه

📙 هندسه تحلیلی 📝قطر متوازی الاضلاع

اپیزود 27 📘 درسنامه 5 (فاصله نقطه از خط)
2 دقیقه

📙 هندسه تحلیلی 📝فاصله نقطه از خط 📝ارتفاع مثلث

اپیزود 28 📗 سوال 25 (تمرین7 صفحه9)
2 دقیقه

📙 هندسه تحلیلی 📝محاسبه طول ضلع مربع 📝محاسبه مساحت مربع 📝حل تمرین 7 صفحه 9

اپیزود 29 📗 سوال 22
2 دقیقه

📙 هندسه تحلیلی 📝 فاصله نقطه از خط

اپیزود 30 📗 سوال 26
2 دقیقه

📙 هندسه تحلیلی 📝محاسبه ضلع و مساحت مستطیل

اپیزود 31 📗 سوال 27
2 دقیقه

📙 هندسه تحلیلی 📝محاسبه فاصله دو خط موازی

اپیزود 32 📘 درسنامه 6 (فاصله دو خط موازی)
1 دقیقه

📙 هندسه تحلیلی 📝محاسبه فاصله دو خط موازی

اپیزود 33 📗 سوال 24
3 دقیقه

📙 هندسه تحلیلی 📝محاسبه طول ارتفاع مثلث

اپیزود 34 📗 سوال 28
2 دقیقه

📙 هندسه تحلیلی 📝محاسبه ضلع و قطر مربع

اپیزود 35 تکالیف فصل 1 درس 1
6 دقیقه

📙 هندسه تحلیلی 📝ارائه 18 تکلیف و سوال حل نشده مربوط به موضوعات مطرح شده در دوره 📝قبل از حل تکالیف موضوع تدریس شده و سوالات حل شده رو ملاحظه نمایید.

توضیحات دوره

ریاضیات یکی از درس های مهم و اساسی در تحصیلات دانش‌ آموزان پایه یازدهم تجربی است.

درفصل اول، درس اول، ما با مفاهیم اساسی در زمینهٔ هندسه تحلیلی و جبر آشنا می‌ شویم.

در این دوره به تدریس درس اول این فصل در پایه یازدهم رشته تجربی می پردازیم.

 

✅ محتوای دوره ریاضی یازدهم تجربی (فصل1 درس1):

 

📘 یادآوری معادله خط

📘 وضعیت دو خط نسبت به هم

📘 مختصات نقطه وسط پاره‌ خط

📘 فاصله دو نقطه

📘 فاصله نقطه از خط

📘 فاصله دو خط موازی

 

✅ نکات دوره فصل اول درس ریاضی:


📙 شامل درسنامه و سوال حل شده و تکلیف است.

📙 در این دوره از سوالات تشریحی و تستی و تمرینات کتاب درسی استفاده شده است.

📙 تدریس به صورت مرحله به مرحله است.

📙تدریس به صورت کاملا تشریحی و با زبان ساده ارائه شده است.

📙 این دوره شامل:


6 درسنامه

28 سوال حل شده

18 تکلیف حل نشده

 

📙 این دوره همه موارد و نکات درسی کتاب درسی را شامل می شود.

📙 سعی شده تمام جزییات حل سوالات ارائه شود تا دانش‌آموزان ضعیف هم بتوانند همراهی کنند.

📙 سوالات متوسط و سخت و حتی تمرینات کتاب انتخاب شده اند تا فراگیری دوره به سطح کتاب را شامل شود.

📙 سوالات تستی انتخاب شده برای دوره به صورت کاملا تشریحی حل شده است.

 

✅ رزومه مدرس:

 

جناب آقای فرزاد فرسوده


دبیر رسمی آموزش و پرورش

با بیش از 25 سال سابقه تدریس

مولف بیش از 12 عنوان کتاب کمک آموزشی

تدریس دروس ریاضی دبیرستان به صورت خصوصی، گروهی، حضوری و مجازی

 

همچنین شما می توانید از دوره ریاضی 2 یازدهم تجربی (فصل4 درس1) استفاده کنید.

دانشجویان دیگر خریده اند

هندسه پایه دوازدهم فصل 1 : ماتریس و کاربرد ها
هندسه پایه دوازدهم فصل 1 : ماتریس و کاربرد ها
 • 2 اپیزود
 • 1 ساعت و 25 دقیقه
امتیاز دوره ( 2 نفر)
5 از 5
رایگان
تــومـان
مشاهده دوره
نمونه تدریس فوت و فن ادبیات
نمونه تدریس فوت و فن ادبیات
 • 4 اپیزود
 • 6 دقیقه
 • سطح پیشرفته
امتیاز دوره
هنوز امتیاز ندارد
رایگان
تــومـان
مشاهده دوره
عربی پایه دهم انسانی
عربی پایه دهم انسانی
 • 1 اپیزود
 • 9 دقیقه
 • سطح متوسط
امتیاز دوره
هنوز امتیاز ندارد
رایگان
تــومـان
مشاهده دوره
سینتیک شیمیائی شیمی 2 ریاضی فیزیک و علوم تجربی
سینتیک شیمیائی شیمی 2 ریاضی فیزیک و علوم تجربی
 • 8 اپیزود
 • 1 ساعت و 25 دقیقه
 • سطح متوسط
امتیاز دوره
هنوز امتیاز ندارد
100,000
تــومـان
مشاهده دوره
موازنه واکنشهای شیمیائی
موازنه واکنشهای شیمیائی
 • 14 اپیزود
 • 2 ساعت و 7 دقیقه
امتیاز دوره
هنوز امتیاز ندارد
99,000
تــومـان
مشاهده دوره
نمونه تدریس فوت و فن عربی
نمونه تدریس فوت و فن عربی
 • 4 اپیزود
 • 7 دقیقه
امتیاز دوره
هنوز امتیاز ندارد
رایگان
تــومـان
مشاهده دوره

استاد دوره

امتیاز 5 ( 1 رای)
3 امتیاز و کامنت
9 دانشجو
2 دوره آموزشی

دبیر رسمی آموزش و پرورش با بیش از 25 سال سابقه تدریس و مولف بیش از 12 عنوان کتاب کمک آموزشی تدریس دروس ریاضی دبیرستان به صورت خصوصی، گروهی، حضوری و مجازی

برای کامنت دادن باید وارد حساب کاربریتون بشین

کامنت ها

105,000 تومان
 • 35 جلسه در مجموع 1 ساعت و 35 دقیقه
 • 0 دانشجو
 • دسترسی مادام العمر به دوره
 • قابل استفاده روی تلفن همراه و رایانه
 • گواهینامه پایان دوره ماراد
امتیاز دوره
هنوز امتیاز ندارد
شرکت در دوره
ضمانت بازگشت وجه
درگاه پرداخت ایمن
پشتیبانی 24 ساعته
تضمین کیفیت