ماراد مرکز آموزش از راه دور

مجموعه آزمون فصل اول ریاضی و آمار (1) دهم انسانی

در این دوره به حل مجموعه آزمون فصل اول ریاضی و آمار (1) دهم انسانی می پردازیم.
امتیاز دوره ( 3 نفر)
5 از 5
 • بیش از 6 ماه تدریس در ماراد
 • متوسطه دوم
 • 45 اپیزود
 • 13 ساعت و 32 دقیقه
 • سطح متوسط
مجموعه آزمون فصل اول ریاضی و آمار (1) دهم انسانی

در این دوره چه چیز هایی می آموزید؟

آشنایی با انواع سوالات خارج از کتاب برای تثبیت یادگیری
دسترسی به فایل سوالات برای پرینت گرفتن
هر هفته یک جلسه کلاس رفع اشکال

اپیزودها

اپیزود 1 جلسه اول
49 دقیقه

معادله درجه دوم.عدد گویا.حل فعالیت.حل کار در کلاس

اپیزود 2 جلسه دوم
39 دقیقه

توان.مجذور.رابطه فیثاغورس.اتحاد ها.شعاع دایره.مسائل توصیفی

اپیزود 3 جلسه سوم
8 دقیقه

توان.مجذور.رابطه فیثاغورس.اتحاد ه

اپیزود 4 جلسه چهارم
13 دقیقه

توان.مجذور.رابطه فیثاغورس.اتحاد ه

اپیزود 5 جلسه پنجم
5 دقیقه

معادله. مجموع اعداد.محیط ومساحت مربع.عدد صحیح.عدد طبیعی

اپیزود 6 جلسه ششم
15 دقیقه

معادله درجه دوم. مسائل توصیفی.حل فعالیت

اپیزود 7 جلسه هفتم
18 دقیقه

معادله. عمود منصف

اپیزود 8 جلسه هشتم
33 دقیقه

محیط مربع.رابطه فیثاغورس.حل فعالیت

اپیزود 9 جلسه نهم
29 دقیقه

مکعب.مربع اعدا.مجذور.معادله درجه دوم.محیط ومساحت مربع.

اپیزود 10 جلسه دهم
35 دقیقه

حل کاردر کلاس.حل تمرین.معادله. مربع اعداد.توان

اپیزود 11 جلسه یازدهم
5 دقیقه

سن ها.پاره خط.مساحت. اتحاد ها.مجموع اعداد

اپیزود 12 جلسه دوازدهم
9 دقیقه

مساحت. طول پاره خط ها.مجموع اعداد

اپیزود 13 جلسه سیزدهم
9 دقیقه

معادله.تجزیه.مضرب ها

اپیزود 14 جلسه چهاردهم
20 دقیقه

مساحت. تجزیه .عبارت جبری.معادله درجه دوم

اپیزود 15 جلسه پانزدهم
23 دقیقه

الگو ریاضی . معادله. .اتحاد ها.فاکتور گیری

اپیزود 16 جلسه شانزدهم
20 دقیقه

کار در کلاس و تمرین .اتحاد ها.مجموع اعداد مساحت.

اپیزود 17 جلسه هفدهم
30 دقیقه

تمرین .معادله.حل کار در کلاس

اپیزود 18 جلسه هجدهم
24 دقیقه

حل فعالیت.اتحاد ها.معادله درجه دوم.تجزیه .عبارت جبری

اپیزود 19 جلسه نوزدهم
25 دقیقه

مساحت .نمرین.کاردر کلاس.مجموع اعداد

اپیزود 20 جلسه بیستم
18 دقیقه

حل معادله درجه دوم به روش مربع کامل

اپیزود 21 جلسه بیست یکم
13 دقیقه

حل سوال.حل معادله درجه دوم به روش دلتا

اپیزود 22 جلسه بیست دوم
21 دقیقه

روش مربع کامل.جذر.حل کاردر کلاس

اپیزود 23 جلسه بیست سوم
58 دقیقه

دلتا.فرم ها.حل معادله درجه دوم به روش دلتا.تجزیه.فاکتور گیری.مزدوج

اپیزود 24 جلسه بیست چهارم
23 دقیقه

حل معادله درجه دوم به روش مربع کامل.حل سوال

اپیزود 25 جلسه بیست پنجم
30 دقیقه

حل سوال.حل معادله به روش کلی دلتا.مربع کامل.تجزیه.مساحت

اپیزود 26 جلسه بیست ششم
25 دقیقه

معادله درجه دوم.تجزیه.ریشه ها

اپیزود 27 جلسه بیست هفتم
23 دقیقه

کاربرد معادله درجه دوم در مسائل اقتصادی.درامد.سود.دستگاها

اپیزود 28 جلسه بیست هشتم
49 دقیقه

توان دوم.فاکتور گیری.اتحاد.تجزیه.معادله درجه اول.شعاع دایره.مساحت.حل مسائل توصیفی

اپیزود 29 جلسه بیست نهم
9 دقیقه

حل تمرین. معادله درجه دوم

اپیزود 30 جلسه سی ام
9 دقیقه

معادله درجه دوم. حل فعالیت.حل کاردرکلاس

اپیزود 31 جلسه سی یکم
7 دقیقه

حل کاردرکلاس.معادله

اپیزود 32 جلسه سی دوم
13 دقیقه

معادله درجه دوم.درامد .سود.مسئله کاربردی

اپیزود 33 جلسه سی سوم
6 دقیقه

تابع سود.حل سوال

اپیزود 34 جلسه سی چهارم
10 دقیقه

معادله درجه دوم.حل تمرین

اپیزود 35 جلسه سی پنجم
8 دقیقه

معادله

اپیزود 36 جلسه سی ششم
9 دقیقه

مساحت مستطیل.معادله

اپیزود 37 جلسه سی هفتم
6 دقیقه

معادله درجه دوم.مضرب ها

اپیزود 38 جلسه سی هشتم
7 دقیقه

معادله های شامل عبارت گویا.حل فعالیت.

اپیزود 39 جلسه سی نهم
11 دقیقه

کسر .حل سوال.قرینه اعداد.معادله.عبارت های گویا.

اپیزود 40 جلسه چهلم
3 دقیقه

معادله.حل کار در کلاس.حل سوال

اپیزود 41 جلسه چهل یکم
6 دقیقه

مبحث شیر ها.معادله های شامل عبارت گویا.وزن گلدان

اپیزود 42 جلسه چهل دوم
8 دقیقه

حجم.مبحث شیر ها

اپیزود 43 جلسه چهل سوم
6 دقیقه

حل سوال.معادله.تقسیم کیک ها

اپیزود 44 جلسه چهل چهارم
13 دقیقه

کسر.معادله.حل سوال

اپیزود 45 جلسه چهل پنجم
12 دقیقه

معادله.حل سوال.جایگذاری.زمان ها.مجموع معکوس

توضیحات دوره

مجموعه آزمون فصل اول ریاضی و آمار (1) دهم انسانی، یک ابزار مهم برای ارزیابی دانش و توانایی‌های آن‌ها در درس ریاضی می‌باشد.

این مجموعه آزمون‌ها به منظور تقویت مهارت‌های حل مسائل ریاضی و درک عمیق تر مفاهیم فصل اول مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این آزمون‌ها شامل سوالات چهارگزینه‌ای و تشریحی می‌شوند.

در ادامه به توضیحات بیشتر در مورد این مجموعه آزمون‌ها پرداخته خواهد شد:

 

✅ محتوای مجموعه آزمون فصل اول ریاضی و آمار (1) دهم انسانی:

 

مبحث معادله درجه دوم شامل:

⦿ معادله و مسائل توصیفی

⦿ حل معادله درجه 2 و کاربرد ها

⦿ معادله های شامل عبارت های گویا 

 

✅ محتوای آزمون‌ فصل اول ریاضی دهم انسانی شامل:
 

⦿ حل آزمون های تشریحی

⦿ حل آزمون های تستی 

⦿ آشنایی با انواع سوالات خارج از کتاب برای تثبیت یادگیری

⦿ حل تست های آموزشی

⦿ هر هفته یک جلسه کلاس رفع اشکال

⦿ دسترسی به فایل سوالات برای پرینت گرفتن

 

✅ هدف از جمع بندی این آزمون‌:

 

⦿ ارزیابی مهارت‌های دانش‌آموزان:

این مجموعه آزمون‌ها به عنوان یک ابزار ارزیابی کاربردی برای معلمان و والدین عمل می‌کنند تا بتوانند مهارت‌ها، نقاط ضعف و قوت دانش‌آموزان را شناسایی کنند.

⦿ آمادگی برای آزمون‌های مدرسه:

این آزمون‌ها به دانش‌آموزان کمک می‌کنند تا آمادگی خود را برای آزمون‌های فصل اول و تست‌های مدرسه بهبود دهند.

⦿ تقویت مفاهیم درسی:

با حل این آزمون‌ها، دانش‌آموزان مفاهیم درسی فصل اول ریاضی را عمیق می‌فهمند و مهارت حل مسائل ریاضی خود را تقویت می‌کنند.

 

✅ رزومه مدرس:
 

⦿ سرکار خانم سکینه باقری فرد

 

دارای فوق لیسانس آموزش ریاضی

20 سال سابقه تدریس

دبیر رسمی آموزش و پرورش

( معلم نمونه منطقه ای  ۱۴۰۲) 

سابقه تدریس درس ریاضی در پایه های (7، 8، 9، 10، 11 و 12)

 

⚫ شما می توانید از دوره ریاضی و آمار دهم انسانی نوبت اول (مجموعه آزمون) نیز استفاده کنید.

دانشجویان دیگر خریده اند

هندسه پایه دوازدهم فصل 1 : ماتریس و کاربرد ها
هندسه پایه دوازدهم فصل 1 : ماتریس و کاربرد ها
 • 2 اپیزود
 • 1 ساعت و 25 دقیقه
امتیاز دوره ( 2 نفر)
5 از 5
رایگان
تــومـان
مشاهده دوره
نمونه تدریس فوت و فن ادبیات
نمونه تدریس فوت و فن ادبیات
 • 4 اپیزود
 • 6 دقیقه
 • سطح پیشرفته
امتیاز دوره
هنوز امتیاز ندارد
رایگان
تــومـان
مشاهده دوره
موازنه واکنشهای شیمیائی
موازنه واکنشهای شیمیائی
 • 14 اپیزود
 • 2 ساعت و 7 دقیقه
امتیاز دوره
هنوز امتیاز ندارد
99,000
تــومـان
مشاهده دوره
سینتیک شیمیائی شیمی 2 ریاضی فیزیک و علوم تجربی
سینتیک شیمیائی شیمی 2 ریاضی فیزیک و علوم تجربی
 • 8 اپیزود
 • 1 ساعت و 25 دقیقه
 • سطح متوسط
امتیاز دوره
هنوز امتیاز ندارد
100,000
تــومـان
مشاهده دوره
عربی پایه دهم انسانی
عربی پایه دهم انسانی
 • 1 اپیزود
 • 9 دقیقه
 • سطح متوسط
امتیاز دوره
هنوز امتیاز ندارد
رایگان
تــومـان
مشاهده دوره
نمونه تدریس فوت و فن عربی
نمونه تدریس فوت و فن عربی
 • 4 اپیزود
 • 7 دقیقه
امتیاز دوره
هنوز امتیاز ندارد
رایگان
تــومـان
مشاهده دوره

استاد دوره

امتیاز 4.9 ( 348 رای)
503 امتیاز و کامنت
2111 دانشجو
102 دوره آموزشی

سکینه باقری فرد دبیر ریاضی از استان فارس

دوره های بیشتر از استاد سکینه باقری فرد

برای کامنت دادن باید وارد حساب کاربریتون بشین

کامنت ها

189,000 تومان
 • 45 جلسه در مجموع 13 ساعت و 32 دقیقه
 • 22 دانشجو
 • دسترسی مادام العمر به دوره
 • قابل استفاده روی تلفن همراه و رایانه
 • گواهینامه پایان دوره ماراد
امتیاز دوره ( 3 نفر)
5 از 5
شرکت در دوره
ضمانت بازگشت وجه
درگاه پرداخت ایمن
پشتیبانی 24 ساعته
تضمین کیفیت